Udskriv
 

Naturskolernes sikkerhedspolitik

Naturskolernes formål er at supplere daginstitutionernes og folkeskolens formidling og undervisning i naturforståelse med henblik på øget indsigt i samspillet mellem natur og samfund. Dette forsøger vi i videst mulige omfang gennem aktiviteter og oplevelser direkte i naturen. Aktiviteterne adskiller sig derfor fra den gængse skoleundervisning og kan eksempelvis indeholde øvelser på- under- og nær åbent vand, klatring, cykling, åben ild, skarpt værktøj, samt risiko for stik og bid. Visse aktiviteter kræver derfor særlige sikkerhedshensyn, som afklares med eleverne og deres lærere før aktiviteterne.

 

Sikkerhedsrammer

Naturskolen vurderer om rammerne for aktiviteterne er afstemt i forhold til det indhold og det omfang der findes nødvendigt og tilstrækkeligt, for at aktiviteten kan gennemføres under forsvarlige og betryggende forhold; herunder

- elevernes alder

- aktivitetens art

- de stedlige forhold

- udstyrets kvalitet og tilstand

- lokalernes indretning

 

Aktiviteter med særlige sikkerhedshensyn

Ved alle naturskolens aktiviteter hvor cykling indgår, skal eleverne bære cykelhjelm.

Følgende ture har særlige sikkerhedskrav- og regler, som læreren og pædagogen bør læse inden turen. 

  • Aktiviteter med kano og robåd
  • Sejlads med granrisbåd
  • Klatring
  • Formidling af bier
  • Bål- og snitteaktiviteter
  • Svampeture
  • Snorkling

Du kan læse hele sikkerhedspolitikken her. Der findes et særskilt afsnit for hver at de ovenfor nævnte aktiviteter. 

 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk