Udskriv
 

Tilbud til andre brugere

Vejledende takster for indtægtsdækket virksomhed på Naturskolerne 2013

Naturvejledning:

Skoleklasser og daginstitutioner fra lokalområdet, men ikke omfattet af faste driftsmidler: Standardtur, min. betaling for maks. 3 timer: 1170 kr. Ved arrangementer der kræver særlig planlægning / indkøb mv. tillægges min. 1 timepris á 390 kr. Halve timer kan aftales.

Andre offentlige grupper: min. betaling for 3 timer: 1560 kr. Ved arrangementer der kræver særlig planlægning, tillægges min. 1 timepris á 390 kr.

Lærer- og pædagogkurser: 780 kr per time, normalt min. 3 timer. Ved arrangementer der kræver særlig planlægning, tillægges min. 1 timepris á 390 kr.

Private virksomheder : 780 kr per time, min. 2 timer (OBS ved 1 Naturvejleder)

Ved andre arrangementer laves nærmere aftale. Kontakt Dorrit 21257138

Lokaleleje:

Ellehuset i Raadvad Normalt 225 k per time, kun til faglige arrangementer i foreningsregi og tilsvarende. Naturarrangementer for lokale klasser, ved forældregrupper e.lign. dog 500 kr / 3 timer. Tilsendt regelsæt skal overholdes.

Naturskolen i Rude skov lejes normalt ikke ud.

Toilet og gang/garderobe i Rude Skov 250 kr per gang.

Toilet i Raadvad normalt uden beregning men kun til faglige arrangementer i foreningsregi – skal bookes..

Særlige priser for arrangementer af længere varighed kan aftales.

Leje af grej mv.

Leje af kanoer 150 per stk. kun i forbindelse med særligt aftalte faglige arrangementer

Leje af GPS 50 kr per stk kun i forbindelse med særligt aftalte faglige arrangementer

Ved udløb af kåter beregnes tørreafgift på. 150 kr per kåte. Kåter kan også tørres op af lånerne, og afleveres et par dage senere efter aftale.

Bålpladser / borde-bænke ved naturskolerne skal bookes, men er gratis, så længe tilsendte regelsæt overholdes.

GENERELT GÆLDER: Ved afmelding senere end 1 uge før, skal fuldt beløb betales.

fotosafari froe

 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk