Udskriv
 

Skovløber for en dag - år 1900

Hvad bestod skovløberens arbejde i for ca. 100 år siden? Og hvilke arbejdsopgaver havde hans kone og børn i skoven?
Vi skruer tiden tilbage til dengang, skovningsmaskiner, motorsave og fritidsaktiviteter ikke var noget, man kendte til i dagens Danmark. Gennem fysisk arbejde, fortællinger og indlevelse får eleverne en fornemmelse af, hvordan en skovarbejders hverdag så ud for ca. 100 år siden.
Skovarbejdernes fysisk hårde arbejde er et godt eksempel på datidens måde at arbejde på – uden diverse motoriserede hjælpemidler og sikkerhedsregler!
Om aktiviteten

Sted:

Grevemosehus

Målgruppe:

3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknik, Skolefag: Historie
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Varighed:

3-4 timer

Mål:

At eleverne får kendskab til, hvordan man tidligere klarede sig uden diverse motoriserede og el-drevne hjælpemidler - både i hjemmet og på arbejdet.
At eleverne opnår en forståelse af, at skove er andet og mere end rekreative områder.
At eleverne får kendskab til skoven som arbejdsplads - og skovdrift som en "forretning" sammenlignelig med f.eks. landbruget.

Drejebog:

Efter en indledende fortælling om livet som skovløberfamilie omkring år 1900 drager klassen samlet ud på arbejde i skoven. Måske skal der fældes et træ med skovsav og økse, måske er det andre opgaver, der venter. Eleverne tildeles forskellige gøremål, som alle relaterer sig til datidens skovarbejde – f.eks. afkvistning og afbarkning af grene, opmåling og opskæring af træet i alen-stykker, udtrækning af brændet til skovvejen, brændehugning mv. Afhængig af årstiden kan andre skovarbejder-opgaver indgå i forløbet – f.eks. hegnsfletning, indsamling af agern og bog i skoven, plantning og pleje af unge træer, vedligeholdelse af stengærder i skoven m.v.
Når arbejdet i skoven er færdigt, går klassen tilbage til Grevemosehus, hvor der afsluttes med snittearbejde eller pandekagebagning.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At forberede eleverne på, at de skal "på arbejde" i skoven.
Bistå eleverne i de praktiske gøremål. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Husk
Varmt og praktisk tøj på til en dag i skoven.
Mad og drikke.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk