Aktiviteter i Grevemosehus

Kom på skole- eller daginstitutionsbesøg i Grevemosehus!
Det historiske naturværksted Grevemosehus ligger som nabo til Rude Skov Naturskole og kan bruges af daginstitutioner fra Frederiksberg og Rudersdal kommune og af skoler fra Rudersdal kommune. Skoler fra Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner er også meget velkomne til at booke forløb - de tæller blot som almindelige naturskoleture.

Læs mere om tilbud til daginstitutioner her

Læs mere om tilbud til skoleklasser her

En dag i år 1900 - historisk indlevelse

Hvordan mon hverdagen så ud for en skovløberfamilie for ca. 100 år siden? Hvad bestod familiens arbejde i, og hvordan anvendte de naturens materialer i dagligdagen?
Vi skruer tiden tilbage til dengang supermarkeder, plastik og elektricitet i hjemmet ikke var noget, almindelige mennesker kendte til. Gennem indlevelse, sanseindtryk og praktiske opgaver lever eleverne sig ind i en anderledes verden som barn eller besøgende hos skovløberen i Grevemosehus.

Når eleverne efter dagens forløb igen træder ud af Grevemosehus´ verden, har de bl.a. erfaret, hvad selvforsyning er samt oplevet, hvordan man kan bruge naturens ressourcer til dagligdags gøremål.
Om aktiviteten

Sted:

Grevemosehus

Målgruppe:

4. klasse, 5. klasse, 6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknik, Skolefag: Hjemkundskab, Skolefag: Historie
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Varighed:

3-4 timer

Mål:

At eleverne får skærpet deres kendskab til naturens materialer og hvordan disse kan anvendes til dagligdags formål.
At eleverne øger deres kendskab til samspillet mellem menneske og (den nære) natur – og til hvordan dette samspil har ændret sig gennem tiden.
At eleverne får kendskab til "gammeldags håndværk".
At eleverne får en forståelse for hverdagsvilkår og livsforhold omkring år 1900.

Drejebog:

Eleverne bliver budt velkommen af skovløberens kone. Efter en kort fortælling om livet som skovløberfamilie omkring år 1900, får eleverne tildelt roller som skovløberfamiliens hjælpere. De arbejder derefter med forskellige praktiske gøremål, som alle relaterer sig til dagligdagen i et skovløberssted for 100 år siden.

Afhængig af årstiden og af hvilke emner, klassen er i gang med, kan nogle af følgende gøremål/aktiviteter indgå: brændehugning, madlavning over husets brændekomfur, snittearbejde, "husflidsarbejde" med naturmaterialer, f.eks. uld, halm, pil, ris (kostebinding), anvendelse af havens frugter, bær og grøntsager til madlavning (kartofler, grønkål, æbler osv.), træfældning

Forløbet afsluttes fælles – typisk med spisning af den mad nogle af eleverne har tilberedt over brændekomfuret.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Klassens lærer skal på forhånd have indgået aftaler med naturvejlederen om, hvilke aktiviteter turen skal indeholde, og hvilke af disse aktiviteter klassens lærere kan stå for under forløbet.

Mere om aktiviteten:

Fokus på mande- og kvindearbejde: skovarbejde og madlavning/pasning af køkkenhaven mv.Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten.
 
Husk
Praktisk tøj efter årstiden til en dag i skoven.
Madpakke og drikke.
 


Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk