Læs mere om tilbud til skoleklasser

Det historiske værksted Grevemosehus indbyder med sine historiske rammer til tværfaglige forløb hvor fagene natur/teknik, historie, dansk, sløjd, håndarbejde og hjemkundskab kan komme i spil på forskellig vis.  

Forløbene henvender sig til primært til 0.-6.klassetrin, og berører emner som årstidernes betydning for dagliglivet før i tiden, fra jord til bord, fra frø til føde, anvendelse af naturens materialer (værkstedsarbejde med pil, uld, plantefarvning, træ, langhalm mm.), leg og legetøj omkring år 1900, jul omkring år 1900, skovarbejderliv omkring år 1900 mm.

I næsten alle forløb indgår historisk indlevelse og praktiske ”hands-on” aktiviteter som en vigtig medspiller i undervisningen - og et enkelt forløb foregår som et egentligt rollespil.    

Da Grevemosehus med sin kombinationen af natur-, kultur- og historieformidling er et forholdsvis nyt koncept, hører vi meget gerne fra dig, hvis du har en idé til, hvordan stedet kan bruges i forbindelse med din undervisning og Fælles Mål.

Se beskrivelser af de enkelte forløb i venstremenuen under Aktiviteter Grevemosehus eller under de pågældende klassetrin.


Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk