Udskriv
 

Hvordan klarer dyr og planter vinteren?

Med udgangspunkt i en introduktion til dyr og planters behov, samt forskellige dyregrupper, går vi på jagt i skoven for at finde planter, dyr og dyrespor for senere at diskutere deres strategier for at overleve en vinter i den danske skov. Både Raadvad og Rude Skov.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

3. klasse, 4. klasse
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Fælles mål:

- Kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper
- kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser,
herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur
- stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser
- kende månens bevægelse omkring Jorden og Jordens bevægelse omkring solen, og forbinde dette med oplevede dagligdags fænomener, herunder årets og døgnets
længde og årstider, månens faser 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten.
 
Bemærk
Turen gennemføres både fra Rude Skov og Raadvad Naturskole.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk