Udskriv
 

Skovdage for indskolingsgrupper

Naturskolen arrangerer i samarbejde med et indskolingsteam aktivitetsdage i skoven ved Naturskolerne eller i den lokale natur.

Naturvejlederne hjælper med ideer og grej til aktiviteter - og bemander 1-2 af de planlagte værksteder, typisk dem der kræver særlig naturfaglig viden.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole, Aftales

Målgruppe:

0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknik, Skolefag: Matematik, Skolefag: Idræt, Skolefag: Billedkunst, Skolefag: Dansk
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Varighed:

Normalt 3 timer

Mål:

Målet er at give eleverne gode oplevelser i og med naturen og - hvis man vælger at blande klasser, at give dem gode naturoplevelser i samarbejde med elever fra andre klasser.

Der kan desuden være faglige mål fra de fag der inddrages.

Drejebog:

Vi laver sammen en plan med mødetid, pauser og skift mellem værksteder

Opgaver for lærere og pædagoger:

Skovdagene er et samarbejdsprojekt. Vi aftaler opgaver på et planlægningsmøde.

Mere om aktiviteten:

Fx kan værkstederne have temaer inden for hvert sit skoledag - dansk, matematik, natur/teknik (typisk 2), idræt, billedkunst (e.a. kreativ tilgang).

Aktiviteterne vil normalt omfatte 4 - 6 skoleklasser. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten.

Skovdage i Raadvad er 2 dage, skovdage i Rude Skov er 3 dage - i bookingssystemet. Kontakt os per mail hvis I har andre ønsker.
 
Bemærk
Naturvejlederne kender jo ikke jeres elever, og påtager sig ikke at stå alene med større elevgrupper uden lærer eller pædagog.
 
Husk
At aftale planlægningsmøde med naturskolen, vi kommer fx gerne til en del af jeres teammøde.

At lave hold af eleverne og tilsende relevant information om dagene til naturskolen.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk