Udskriv
 

Spil en rolle i Dyrehaven

Scenen er sat i Dyrehaven, hvor skoven er levested for mange dyr og planter og et vigtigt sted for børn og voksne at dyrke så forskellige aktiviteter som mountainbiking, ridning, fuglekiggeri, svampesamling og meget andet.

Hvordan forenes dette i Dyrehaven med 2000 hjorte og over 7 millioner gæster årligt? Hvem bestemmer, hvordan skoven skal se ud, nu og fremover?

Eleverne tester deres viden og holdninger, og danner deres eget brugerråd. Turen kræver lidt forberedelse i klassen. Kan indgå i temauge om skov.

Det handler om holdninger til, hvordan naturen forvaltes og om at bruge gode faglige argumenter!
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

5. klasse, 6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknik, Skolefag: Dansk
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

Ca. 4 timer

Mål:

At eleverne
- ved at en skov ikke bare er en skov, men at man kan have skov af forskellige grunde.
- kender til de regler, der gælder for færdsel i vores skove.
- ved, at de kan få indflydelse på, hvordan skoven ser ud nu og i fremtiden.
- kan sætte sig ind i en sag fra forskellige synsvinkler.
- kan argumentere sagligt, lytte lidenskabeligt og samarbejde om et resultat.

Drejebog:

Vi taler om, hvad en interessekonflikt er. Introducerer dagen som et rollespil uden sværd. Dagens konflikt rulles op - der er planer om en mountainbikebane i Dyrehaven! Konceptet med brugerråd forklares. Kort og kompas gennemgås. Vi laver en kontrakt, hvor eleverne med deres fingeraftryk binder sig til at være engagerede hele dagen og gennemgår nogle få regler. Herefter tildeles eleverne identiteter efter interesser - der er fire grupper: Mountainbikere, ryttere, skovfolk og naturfreaks. De får hver deres ikon, der viser hvem de er.

De fire grupper sendes med fem minutters mellemrum ud med kort og kompas, for at finde tre poster. På hver post står en lærer/naturvejleder og stiller eleverne fem spørgsmål, der relaterer sig til det, I har forberedt hjemmefra. Eleverne vinder argumenter til brugerrådet, hvis de svarer rigtigt. Efter at have fundet de tre poster, fortsætter eleverne til Strandmøllen, hvor de går i gang med at sortere deres argumenter efter, om det er angreb eller forsvar - og hvem de monstro skal bruges til at angribe eller forsvare sig imod. De skal også finde på egne argumenter til et afsluttende "frit" brugerråd.

Når alle hold er nået til Strandmøllen, begynder brugerrådet om mountainbikebanen i Dyrehaven. Holdene skiftes til at angribe et andet hold med et af de argumenter, de har samlet ind. Det hold, der bliver angrebet, skal så forsvare sig. Holdene skiftes til at angribe, indtil alle argumenter er brugt op. Dernæst den fri runde. Her gælder det om at være løsningsorienteret, saglig og lidenskabelig i sin argumentation. Undervejs bliver holdene tildelt point. Til sidst lægges pointene sammen, og et vinderhold findes.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At forberede forløbet i undervisningen op til dagen.

På selve dagen skal lærerne "stå på post " i første halvdel af forløbet (se drejebog) og bagefter gå med ned på Strandmøllen og hjælpe til.

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Lav associationsøvelse om skov, lav en brugerundersøgelse i klassen, snak om hvad man må og ikke må i skoven, læs om Dyrehaven og snak kort og kompas.

Ideer til undervisningsforløb: Hvis I ønsker at lave et forløb ud over det, som forberedelsen kræver, kan man lave et fint forløb om forskellige slags skov. Ring herned og få nærmere info, hvis du er interesseret. Det kan også være en fin indgangsvinkel at lave fotosafari og ud fra det plancher om skov. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Bemærk
Turen gennemføres kun i Raadvad.
 
Husk
Møde op med to lærere. Være klædt på efter vejret.
 
Turmateriale
Materiale om adgangsregler og brugergrupper, idé til associationsøvelse og brugerundersøgelse i klassen samt lidt baggrundstekst om skov og skovdrift kan fås ved at sende en mail til naturskolen.

Spørgsmål til poster, argumenter og ordstyrerpapir kan også fås ved henvendelse til naturskolen.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk