Udskriv
 

Indskoling / SFO dage med læring og leg

Vi tilbyder at en gruppe indskolingsbørn forlænger deres tur i skoletiden med tid i SFO-regi.

Fx er det muligt at blive i Raadvad til bus 183 afgår 14.26. Derved er det lettere at komme hjem til skolen, og der er et par timer til leg i naturen - måske inspireret af det, der er foregået i skoletiden.

I kan også blive længere, og gennemføre en hel udeuge, i forbindelse med fx to skoledage. NB Begrænset kapacitet!
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknik, Skolefag: Idræt
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

Efter aftale

Mål:

At få lært og leget uden stress, i den natur som er så sund for krop og sjæl...

Drejebog:

Skoledagenes indhold aftales, og lægger sig op ad de naturfaglige temadage - fx små dyr i skoven, små dyr i vandhullet, skovens træer, blomster og bestøvning, vejrtur osv.

I SFO-tiden er der mulighed for bålaktiviteter og for at bruge noget af det almindelige grej som net, bakker, greveskeer, lupglas osv.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At koordinere forløbet, såleds at der hele tiden er personale til at tage sig af børnene. En pædagog fra naturskolen kan lejlighedsvis assistere i eftermiddagstimerne (kun Raadvad).

At aftale forløbet med naturskolen, typisk på et planlægningsmøde af en times varighed. 
Booking
Dagene bookes som en kombination af "Brug selv Raadvad Naturskole" 2-5 dage og naturfaglige temature (maks to per uge).

Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten.
 
Bemærk
Dagene kan kun gennemføres på Raadvad Naturskole grundet lokaleforholdene, men I kan naturligvis altid tage ud i Rude Skov med eleverne efter turene dér (bemærk dog at bålpladsen og udearealet skal bookes ved at sende en mail og afvente bekræftelse).

I forbindelse med en udeuge i Raadvad,er der maks, plads til to skoleklasser (eller 50 elever)
 
Turmateriale
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk