Udskriv
 

Istidsrally

Få istidslandskabet omkring Stampedammen eller Rude Skov ind under huden! Klassen arbejder selvstændigt i grupper i flere etaper, primært vha. GPS og 4 cm kort for at finde jordprøver, højdepunkter og geo-udfordringer i landskabet.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

6. klasse, 7. klasse, 8. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Geografi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

Eleverne kender det danske istidslandskabs centrale begreber og kan genkende relevante strukturer i landskabet.

Drejebog:

Dagen starter med et kort oplæg om de seneste istider, hvilken indflydelse de har haft på nutidens landskab og nogle mulige årsager til istidernes opståen. Derefter sendes elever ud på de to istids-etaper. Posterne findes vha. GPS.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Eleverne bør have et basalt kendskab til kortlæsning, verdenshjørner og kompas og desuden kende centrale istidsbegreber - f.eks. ved at geografibogens afsnit om istiden er læst inden dagen. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Bemærk
Turen gennemføres kun i Raadvad
 
Husk
Fodtøj til at færdes i terrænet under de givne vejrforhold. Praktisk og varmt tøj - vi er ude næsten hele dagen.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk