Udskriv
 

Der var engang en konge... i Rude Skov

Rude Skov gemmer på en masse gode historier! Fra historien om kong Christian IV, der i middelalderen anlagde et helt system af fiskedamme fyldt med karper til kongefamilien – til historier om almindelige folks færden i området, dengang Rude skov ikke var skov, men et lysåbent område med huse, marker og mindre skovområder. Sporene fra karpedammene mm. kan stadig tydeligt ses i skoven - men man skal kende til historierne før man kan se sporene!
Naturskolen har lavet en historiemappe og en ”fortællerkappe” med små genstande i lommerne, der henviser til stedernes historie, som man låner med ud på en tur rundt om Ebberød Dam.
Om aktiviteten

Sted:

Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

0. klasse, 1. klasse, 2. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknik, Skolefag: Idræt, Skolefag: Dansk
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

ca. 3 timer

Mål:

At eleverne efter turen kender til Rude skovs kulturhistorie.
At eleverne kan fortælle om 15-1600-tallets karpedamme i den nuværende skov og kan genkende sporene efter fiskedammene i skoven.
At eleverne ved, at Rude skov ikke altid har været skov!

Drejebog:

Efter en kort introduktion fra naturvejlederen i at bruge forløbets udstyr: fortællerkappen med små genstande i lommerne og historiemappen, går elever og lærere turen rundt om Ebberød Dam på egen hånd. Undervejs gør man stop ved særlige steder, hvor der er spor fra de kulturhistoriske begivenheder, og ved at læse i den medbragte historiemappe og se på genstandene i lommerne, får man efterhånden kendskab til det, der engang skete i skoven.
Turen er ca. 2-3 km.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Turen er som udgangsunkt en selvhjulpen tur efter introduktionen fra naturvejlederen.

Mere om aktiviteten:

En oplagt tur i forbindelse med forløb om Chr. IV eller lokalhistorie!

Forberedelse i klassen:
Tal om Christian IV og hans byggeprojekter – bl.a. rundetårn.
Gå evt. på lokalhistorisk arkiv og lær mere om historien i Rude Skov 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Bemærk
Aktiviteten er en "gør det selv tur" og kan kun gennemføres i Rude skov.
 
Husk
Aktiviteten er som udgangspunkt selvhjulpen - en naturvejleder instruerer i mappe og kappe, og klasserne med lærere gennemfører selv turen rundt i skoven. Turen skal bookes på forhånd.
 
Turmateriale
Læs mere om Birkerød og Rude skovs historie her: http://birkeroed-lokalhistorie.dk/articles.php?cat_id=1

 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk