Udskriv
 

Bål og ild

Kom ud og lad eleverne gøre sig erfaringer med en af skovens fantastiske ressourcer - brændet! Lad dem blive klogere på håndtering af ild og bål og på, hvad der skal til for at lave et godt bål. Lær hvilket træ der brænder bedst og længst - og oplev et projekt blive til i et hyggeligt samarbejde.
Til slut skal bålet slukkes, eleverne prøver pulverslukker, brandtæppe og vand.
Om aktiviteten

Sted:

Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

0. klasse, 1. klasse, 2. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknik, Skolefag: Historie, Skolefag: Dansk
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

3 timer

Mål:

At eleverne får forståelse for træ som energikilde
At de reflekterer over fænomenet ild og energi
At de bliver bevidste om, hvad der skal til for at lave et godt bål
At man kan slukke ilden.

Drejebog:

Forløbet indledes med et kort oplæg om ild, bål og træ som energikilde. Opbygningen af et godt bål og forskellige træarters brændværdi gennemgås. Herefter arbejder eleverne i mindre grupper med at få opbygget et godt bål. Der skal sankes brænde i skoven, brændestykker skal kløves, og bålet skal bygges omhyggeligt op. Det kræver samarbejde at få det hele til at lykkes!
Når bålene brænder lystigt, finder vi bålpander frem og bager pandekager eller lignende over ilden.
Der kan evt. arbejdes med ildstål som en del af forløbet - dette aftales med naturvejlederen.
Til slut skal bålene slukkes.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At bistå eleverne under gruppearbejdet, og evt. stå for et værksted, alt efter hvordan tures tilrettelægges.

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Snak eventuelt om energi, varmekilder i huse og bygninger, ildens historie og træer.
 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Bemærk
Der er særlige sikkerhedshensyn i forbindelse med aktiviteter med bål. Læs mere her
 
Husk
Husk påklædning efter årstiden og vejret (tøj der gerne må blive beskidt) - det meste af forløbet foregår udendørs.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk