Udskriv
 

Træerne omkring os - med GPS-løb

Skoven vrimler med træer, de ser alle sammen forskellige ud og har forskellig opbygning og udseende mht. blade, stamme og grensætning og har forskellige levesteder.

Men hvorfor er de forskellige, og hvordan kender vi træerne fra hinanden? Det er de centrale spørgsmål, som vi kommer til at arbejde med.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknik
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

3-4 timer alt efter klassetrin.

Mål:

At kunne genkende de danske skovtræer, at vide hvor de lever, samt forstå hvorfor vi ikke kun har en slags træer i de danske skove

Drejebog:

Vi snakker om træers opbygning, lærer at nøgle arter efter bøger og går på jagt efter de forskellige træer med GPS.

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Det kommer an på, hvilket forløb turen er en del af, men det er altid en god ide at have snakket lidt om træarter på forhånd.

Ideer til undervisningsforløb: Forløbet kan være en del af et større forløb om de danske skove, og hvilke dyr og planter der findes her. Det kan desuden lægge op til et forløb om dyrs og planters tilpasning. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Bemærk
Turen gennemføres både fra Rude Skov og Raadvad Naturskole.
Den er opbygget lidt forskelligt afhængig af klassetrin, men alle prøver at bruge GPS.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk