Udskriv
 

Træfældningstur

Vi ser på skoven med en skovfogeds øjne og deltager i en skovarbejders arbejde. Vi tynder i ung løvskov, og når det er muligt ser vi et stort træ blive fældet. Undervejs taler vi om skovens historie, moderne skovdrift og anvendelsen af skovens produkter.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

5. klasse, 6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknik, Skolefag: Matematik, Skolefag: Idræt
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

Ca. 4 timer

Mål:

At eleverne får en forståelse for at skoven, som den ser ud i dag, er et menneskeskabt landskab - skoven ser ud som den gør, fordi vi vil have, at den skal se sådan ud. At eleverne får en fornemmelse af, at dem, der arbejder i skoven, udfører et håndværk, og at de er nødt til at samarbejde med naturen for at det lykkes. At de finder ud af, at der er nogen, der ejer skoven og nogen, der arbejder der – og det ikke nødvendigvis er de samme. At de får prøvet kræfter med et træ, der skal ned og ligge – det kræver både tænkning, fysisk udfoldelse og koordinering. At de får kontakt med et erhverv. At de får bedre fornemmelse for højde/længdemål.

Drejebog:

Vi starter med en snak om skovene i Danmark. Hvor meget er der? Hvorfor er de der? mv. Vi tager også en praktisk snak om, hvordan man fælder et træ. Eleverne udstyres med hjelme og håndsave. Herefter får de lov til at fælde nogle mindre træer i grupper af 3-4 elever. Træet skal skæres op i 2,8 meter lange stykker og bæres ud til vejen, hvorfra det senere bliver solgt til brænde. Der spises frokost udendørs, hvorefter vi begiver os hen til en af skovarbejderne, der efter at have snakket lidt med eleverne om træet og sin hverdag, fælder et stort træ for os med motorsav.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Fortæl os hvordan I har forberedt turen, så vi kan målrette den. Hjælp til under træfældningen – der er altid hårdt brug for assistance!

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Tal f.eks. om hvad man bruger træet til, når det er fældet. Lav en opgave om de forskellige slags træer, der gror i Danmark, eller spil plantememory. Lav noget skovmatematik med procentfordeling af, hvor meget skov der er i Danmark, hvilke træarter, hvem der ejer skovene. Eller arbejd med højde, diameter og omkreds. Lav en "forestil jer en dag i en skovarbejders liv", aktivitet og skriv nogle spørgsmål ned til skovarbejderen. Spil skovstratego og snak om, hvad de forskellige ansatte i skoven laver.

Ideer til undervisningsforløb: Se under forberedelse. De fleste af ideerne kan udvikles alene eller sammen til at udgøre et forløb. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Bemærk
Turen gennemføres både fra Rude Skov og Raadvad Naturskole.
 
Genveje
Læs meget om skov og skovbrug på Skoven i Skolen.
 
Husk
Sørg for at eleverne har praktisk varmt tøj og støvler på, samt medbringer madpakke og drikkelse. Tøjet skal kunne tåle at blive meget snavset.
 
Turmateriale
Prøv at spille Skovstratego – så lærer I noget om hierarkiet i skoven. Naturskolen sender aktiviteten, hvis I mailer til os.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk