Udskriv
 

Sjov med GPS

Introtur til brug af GPS. En GPS kan ved hjælp af signaler fra satellitter i kredsløb om Jorden angive vores nøjagtige position på jordkloden. Hvordan bruger man en GPS? Og hvad kan man bruge den til? Vi bruger GPS til at bestemme afstande, retninger og hastigheder. Ved hjælp af koordinater tager vi på opgaveløb i Rude Skov eller Raadvad - og måske finder vi en skat!
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

4. klasse, 5. klasse, 6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknik
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

3½-4 timer

Mål:

At forstå, hvordan man kan bruge en GPS til at bestemme et sted, til at finde afstande osv.
At anvende matematiske og geografiske begreber i en konkret sammenhæng (koordinater, længde, bredde, retninger mv).

Drejebog:

Vi starter med en generel introduktion til GPS-systemet og brugen af de håndholdte GPS’er. For at lære GPS’en godt at kende er undervisningen tilrettelagt som en blanding af teori og små praktiske opgaver med GPS’en i hånden. Når eleverne er fortrolige med at bruge GPS’en, sendes de i små grupper ud på et løb, hvor et lille antal poster skal findes. Koordinaterne indtastes på GPS’en, som derefter sættes til at vise retning og afstand til punktet. Dagen slutter med en lille gåde og en skattejagt for at teste, hvor gode eleverne er blevet til at forstå koordinater og finde vej med GPS.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At hjælpe eleverne. Ofte får lærerne deres egen GPS og deltager i løbet på lige fod med eleverne.

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Kend kompasset, hav en idé om afstande, brug fx meterhjul hjemme. Tag evt. en snak om, hvordan kloden kan inddeles i længde- og breddegrader.

Efter besøg på Naturskolen: Lån GPS på PC (Lyngby-lærere) eller NS. Brug GPS til fx opmåling af skolens boldbane. Sammenlign med meterhjul. Kan I finde arealet af boldbanen med GPS? Brug GPS til kompas; kan I fx lave en kompasrose på boldbanen, som viser retningerne: nord, syd, øst, vest.

Arbejd med bredde- og længdegrader, fx med udgangspunkt i nedenstående materialer.

Anvendes UTM systemet, kan GPS koordinaterne tegnes direkte ind i et koordinatsystem, og der kan regnes på afstande i fugleflugt.

Brug GPS til ”posteløb” i lokalområdet. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Bemærk
Turen gennemføres både fra Rude Skov og Raadvad Naturskole.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk