Udskriv
 

Jordbundens mysterier

Her går vi i dybden med jorden omkring Naturskolen. Eleverne arbejder
med at finde svar på spørgsmål som: Hvad er jord egentlig for noget? Er jorden død eller levende? Kan jord brænde? Hvorfor drukner vi ikke i visne blade?
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

5. klasse, 6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknik
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

At eleverne får en erkendelse af, hvad jord består af og en begyndende forståelse for kulstof- og næringsstofkredsløb. At eleverne værdsætter jord som en ressource.

Drejebog:

Vi starter med et lille introløb i skoven, hvor eleverne arbejder med centrale begreber for dagen. Der samles op, og begreberne organisk og uorganisk introduceres. Herefter tager eleverne deres egne prøver fra jordbunden af dyr, planter, jord og førne. Tilbage på Naturskolen analyserer eleverne deres prøver. De skal bl.a. lave kvalitative undersøgelser af deres jord, måle pH og kalkindhold, undersøge sammenhæng mellem de planter de har fundet og jordens pH, se på jord i stereolup mv. Der samles op til sidst, med elevernes egne fremlæggelser eller i fælles samtale.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Hjælpe eleverne med at tage prøver og forberede eventuelle fremlæggelser

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Det er en stor fordel, hvis eleverne kender til dyr og planters levevis, ved hvad nedbrydning er og kender lidt til pH-begrebet.

Ideer til forløb: Turen passer fint ind i et forløb om nedbrydning/kredsløb. Kan også være en del af et forløb om landskabsdannelse eller landbrug/skovbrug. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten.
 
Bemærk
Turen gennemføres kun i Raadvad.
 
Husk
Praktisk tøj
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk