Udskriv
 

Hjortetur med opbrækning

I jagtsæsonen er der mulighed for at se en nyskudt hjort blive gjort klar til vildthandleren - det, der kaldes opbrækning. Forløbet kan, afhængig af klassetrin, perspektiveres med emner som f.eks. kroppens opbygning og funktion hos hjorte kontra mennesker samt dyrevelfærd, husdyretik eller jagt.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

4. klasse, 5. klasse, 6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknik
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

3-4 timer alt efter klassetrin.

Mål:

At eleverne opnår forståelse for vores madvarers vej fra jord til bord. At de får et forhold til nogle af de store pattedyr, der lever i Danmark, hvordan de lever og er tilpasset livet som planteædere i skoven. Samt at eleverne får nogen redskaber til at forholde sig til husdyretik.

Drejebog:

Vi begynder med en introduktion til de forskellige hjortearter, der lever i Dyrehaven samt deres årscyklus. Vi kommer også ind på, hvordan bortskydningen i Dyrehaven foregår. Herefter går vi ud og ser selve opbrækningen. Under opbrækningen fortæller vi om alle organernes placering og funktion, ligesom de 4 drøvtyggermaver undersøges og gennemgåes. Det er naturvejlederen, der udfører opbrækningen, men eleverne får lov til at undersøge/røre ved de organer, der tages ud. Efter opbrækningen kigger vi efter levende hjorte med kikkerter, inden turen går tilbage til naturskolen og madpakkerne (og måske en smagsprøve på hjortebøf).

Opgaver for lærere og pædagoger:

Sørge for at holde eleverne til under opbrækningen, hvor naturvejlederen er meget koncentreret om hjorten. Sørge for at forberede og/eller efterbehandle turen i klassen.

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Snak f.eks. med eleverne om, hvilke hjorte de kender. Hvilke af hjortene lever i Danmark? Hvilke i Dyrehaverne? Hvilke lever vildt i Danmark? Eller lad dem i grupper sætte sig ind i en hjorteart og præsentere den for de andre. Forberedelsen kan også være en snak om menneskets anatomi eller om jagt i Danmark. Hvad skal der f.eks. til for at man må gå på jagt i Danmark?

Ideer til undervisningsforløb: Man kan lave et forløb om hjorte, hvor I tager ud og ser hjortene i brunst på egen hånd inden opbrækningsturen (se under aktiviteten Hjortenes brunst og parring). Det er også muligt at lave et anatomiforløb, et "fra jord til bord"-forløb, et husdyrforløb eller et jagtforløb.
 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten. OBS - i praksis er kun nogle ugedage mulige. Skriv derfor altid alternative dage i din booking.
 
Bemærk
Turen gennemføres kun i Raadvad.
 
Husk
Tal med eleverne om, hvad der skal foregå på turen. Desuden er det vigtigt at sige, at eleverne skal have varmt tøj på. Under selve opbrækningen skal de stå stille og lytte udendørs i en times tid.
 
Turmateriale
Naturskolen har diverse materialer, og har lavet et materiale på www.netognatur.dk, der kan bruges til forberedelse. Det kan læses af elever fra ca. 4. klassetrin. Gå direkte til hjortesiderne (PS: disse sider er pt under omskrivning!). På PC fås "Hjorte på nært hold" af John Larsson, udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og Københavns kommunale skolevæsen. Brochuren "På jagt i Danmark", udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen kan bestilles hos Skov- og Naturstyrelsen.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk