Udskriv
 

Fødekæder og kredsløb

Hvem spiser hvem i skoven, og hvordan hænger en fødekæde sammen? Hvorfor lever der ikke de samme dyr og planter alle steder? Gennem øvelser og andre aktiviteter arbejder eleverne med dyregrupper og deres levevis i skoven.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

3. klasse, 4. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknik
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Varighed:

3½ time

Mål:

Målet er, at eleverne arbejder med forskellige undersøgelsesmetoder og lærer navnene på udvalgte almindelige dyr og planter og henfører dem til systematiske og funktionelle grupper. Eleverne skal efter turen kunne stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning og livsbetingelser.

Drejebog:

Varierer, en kombination af lege og øvelser alt efter klassens forståelser og mål. Vi introducerer begreberne fødekæder, planteæder, rovdyr, nedbryder, niche og økosystem. Vi indsamler smådyr fra skoven, og eleverne arbejder selvstændigt med et fokusdyr, som de kategoriserer forhold til deres plads i fødekæden. Afslutningvis placerer vi alle fokusdyrene (eleverne) i et stort fødenet.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At bistå eleverne i deres arbejde. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk