Udskriv
 

Fugle

Fuglene er nok de vilde dyr, vi oftest møder i det danske landskab. De er aktive på alle årstider og fascinerende at følge. På naturskolen kommer vi helt tæt på fuglene, både ved foderbrættet, med kikkert og sågar med mikroskop. Vi arbejder i værksteder i og omkring Naturskolen, hvor vi undersøger fuglenes kendetegn, fødevalg og aktuelle forhold som f.eks. sang og yngleadfærd. På en vinterdag har børnene som regel genkendt og noteret mere end 20 forskellige arter fra have, skov og dam.

Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

3. klasse, 4. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknik
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

3 timer

Mål:

At eleverne lærer nogle af de danske fugle at kende. Undersøge fuglenes fjer og lære ders stemmer at kende.

Drejebog:

Der gives et oplæg om fuglenes udviklingshistorie, systematik og tilpasning til levevis. Herefter arbejder eleverne i forskellige værksteder alt efter årstid og hvilket forløb, besøget er en del af.

Der kan f.eks. være værksteder, hvor man kigger på fuglene i haven, studerer fuglene ved åen og dammen, leger en leg med kort på ryggen, tegner og fordyber sig i karakteristika, lytter til fuglestemmer eller bruger faglig læsning og lærer at slå fugle op i fuglebøger og undersøger fjer.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Lærerne står for hver deres værksted, efter instruktion fra Naturskolen.

Mere om aktiviteten:

Et forløb om fugle kan komme vidt omkring i fagrækken!
Ideer til undervisningsforløb: Der er mange muligheder. F.eks. er det oplagt at lægge fugleturen ind i et emne om flyvning. Andre relevante berøringsflader er kamuflage, dyrs måde at orientere sig på, evolution, tilpasninger, årstider og vinter-biologi. Det er selvfølgelig også oplagt at bygge redekasser, lave foderbolde o.l. med henblik på observation af fugle i skolen eller hjemme.
 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Bemærk
Kan godt laves for to klasser af gangen.
 
Husk
Give besked til Naturskolen om, hvilket forløb fugleturen er en del af.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk