Udskriv
 

Dammens forunderlige verden

Et vandhul er en verden for sig. Den rolige overflade giver ikke umiddelbart mistanke om det barske og nådesløse liv, der leves i dybet. Vi fanger dyr og studerer dyrenes levevis og tilpasninger til vandmiljøet.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

3. klasse, 4. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknik
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

3 - 3 ½ time

Mål:

At eleverne får åbnet øjnene for livet under vandoverfladen. At de via gode historier får forståelse for planter og dyrs tilpasninger til livet i vand.

Drejebog:

Turen starter med et oplæg på naturskolen, der tager udgangspunkt i børnenes egen viden. I oplægget kan være fokus på f.eks. de små dyrs udvikling fra æg til voksen, på systematik og brug af bestemmelsesdug eller hvordan dyrene klarer at leve i vandet. Udstyret der tages med i felten præsenteres. Vi cykler eller går til Svanekæret i Dyrehaven og efter praktisk information går børnene i grupper på jagt efter vandhulsdyr. Undervejs går lærere og naturvejleder rundt og hjælper grupperne med bl.a. at bruge bestemmelsesnøglen. Når der har været tid til at fange lidt, bliver grupperne bedt om at vælge et dyr. Dyret gemmes og resten ryddes op. Imens der spises frokost i det grønne, forbereder grupperne en lille præsentation om deres dyr med fokus på de gode historier, der er om dyret. Turen kan også gennemføres ved andre vandhuller, hvis det passer bedre, men så er oplægget udendørs.

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Tal lidt om, hvilke levende organismer man kan finde i et vandhul. Det er rart, hvis eleverne kender forskel på planter og dyrs levevis og behov.

Ideer til forløb: Turen kan f.eks. indgå i et emne om fødekæder, om hvad dyr egentlig har brug for for at kunne overleve, eller mere generelt et emne om livet i vandet.
 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Husk
Det er altid en god ide med gummistøvler - evt. medbragt i en pose, hvis de ikke er så gode at gå i.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk