Udskriv
 

Biodiversitet - fra Dyrehaven til kontinenterne

Diversiteten af økosystemer, arter og gener er forudsætningen for, at naturen kan levere de ydelser, som er grundlaget for vores eksistens og trivsel – nu og i fremtiden. Hvad er biodiversitet, og hvordan måles den? Hvordan er biodiversiteten fordelt i Dyrehaven og på kloden? Året 2010 var FN's internationale biodiversitetsår bl.a. fordi klodens børn skal kende til biodiversitet og bæredygtighed
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

4. klasse, 5. klasse, 6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknik
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

Målet er at børnene får en oplevelse af skovens biologiske mangfoldighed, identificerer og lærer almindelige arter at kende, og får en forståelse for trusler mod-, og forudsætninger for biologisk mangfoldighed.

Drejebog:

Vi begynder med et teoretisk oplæg om emnet, hvor vi i fællesskab byder ind på definitioner og begreber samt introduceres til feltarbejdet. Derefter deler vi os i grupper og bevæger os ud i skoven, hvor vi registrerer arterne inden for forskellige organismegrupper. Vi samler resultaterne og diskuterer/fremlægger observationerne for hinanden i laboratoriet. Vi eksperimenterer med vores indfangede dyr og studerer spredningsmønstre ved at lade insekter kolonisere ”øer” med forskellig størrelse, afstand og barrierer. Hvad betyder mangfoldigheden for os i den nære omverden (Dyrehaven, Danmark), og hvad betyder mangfoldigheden i den fjerne omverden (for eskimoerne i Arktis og indianerne i regnskoven)? Menneskets samspil med naturen diskuteres i lyset af bæredygtighed.

I tilfælde af uvejr og skybrud kan artsregistreringsøvelsen gennemføres på teoretiske ark i laboratoriet

Opgaver for lærere og pædagoger:

Hjælpe eleverne med at tage prøver og at lave 6 gode arbejdshold.

Mere om aktiviteten:

Det er en stor fordel, hvis eleverne kender til dyr og planters levevis, og hvis de ved lidt om forskellene på troper, tempererede og arktiske områder.

Turen passer fint ind i et forløb om økologi og naturværdier.
 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk