Udskriv
 

Strandsten udskoling

Vi tager en tur på stranden og kigger på de mange forskellige sten.
Vi lærer om ledeblokke, granit, gnejs, sandsten, flint, m.fl., og hører hvilke historier stenene kan fortælle om istider, vulkaner og kontinenter i drift.

Om aktiviteten

Sted:

Strandmøllen

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse, 9. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Geografi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

At eleverne lærer de mest almindelige bjergarter i Danmark at kende. At de lærer metoder til at beskrive og adskille stenene og forstår deres sammenhæng til det geologiske kredsløb. Samt at eleverne forstår hovedtræk af Jordens tilblivelse, de grundlæggende betingelser for liv og de forskellige bjergarters placering i forskellige geologiske tidsperioder.

Drejebog:

Dagen starter med en snak om sten og med at få defineret, hvad sten er, og hvor de kommer fra. De relevante fagbegreber findes frem, hvorefter eleverne i grupper sættes i gang med at undersøge og sortere sten på stranden i forskellige kategorier. Efterfølgende arbejdes der værkstedsopdelt med mineraler, ledeblokke og geologisk tid, og dagen afrundes med en geologisk tidslinie, hvor de forskellige bjergarter indplaceres.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At støtte op om eleverne i løbet af dagen, være opmærksom på, om nogle elever falder fra og hjælpe dem tilbage igen. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Bemærk
Vi mødes ved Strandmøllen.
 
Husk
Tøj til alt slags vejr - vi er ude ved stranden hele dagen.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk