Udskriv
 

Skovøkologi

Vi arbejder indledende med begreberne økologi og naturkvalitet. Ved hjælp af et skema til bedømmelse af naturkvalitet vurderes eleverne i grupper forskellige bevoksningers naturværdi, og skoven som økosystem diskuteres.
Om aktiviteten

Sted:

Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

8. klasse, 9. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

Læringsmål: Eleverne opnår en forståelse for skovens forskellige kredsløb og kigger på betydende faktorer for naturkvalitet. De bliver desuden introduceret til tolkning af tematiske kort såsom skovkort.

Drejebog:

Vi starter med et oplæg indenfor på Naturskolen, hvorefter vi går i skoven. Eleverne sammenligner i små grupper forskellige bevoksningstyper, f.eks lærk og bøg, og udfylder et index til bedømmelse af naturkvalitet. Deres resultater diskuteres og rundes af med en tur igennem et stykke urørt skov med høj naturkvalitet.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At være ressourceperson for eleverne under deres arbejde i skoven.

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Det er en fordel, hvis eleverne har genopfrisket deres viden om jordbundsdannelse samt stof- og vandkredsløb.
 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Husk
Medbring praktisk fodtøj, da vi er i skoven det meste af dagen
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk