Udskriv
 

Raadvad Ironman

Padl, cykl og løb jer til en sjov og udfordrende dag i skoven. Raadvad Ironman består af 800 m kanosejlads, 10 km cykling og afsluttende 2 km løb i skoven.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi, Skolefag: Idræt
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

Normalt 4 timer.

Mål:

Læringsmål: At eleverne på deres egen krop oplever sammenhængen mellem intensitet og puls. At forstå sammenhængen mellem energiforbrug og behovet for mad. At bruge skoven til aktivt friluftsliv.

Drejebog:

Bestemmer I selv - bemærk dog at kanosejladsen er en flaskehals - evt. kan eleverne tage aktiviteterne i forskellig rækkefølge, eller starte/hhv. slutte med en kondtionstest, fx Harvard steptest, hvor bænkene på naturskolen kan benyttes.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At sende eleverne afsted ved kanoerne samt holde styr på tidsforbruget.
Sikre at sikerhedsregler overholdes og at der tages hensyn til skovens øvrige brugere.

Mere om aktiviteten:

Turen kan indgå i et forløb om kroppen, enten som introduktion, midtvejs eller som afslutning. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Bemærk
Turen er som udgangspunkt på egen hånd, dvs. uden naturvejleder.
Har skolen ikke prøvet aktiviteten før, kan vi dog tilknytte en naturvejleder den 1. del af dagen, så I får styr på grej og ruter. Ønskes via kommentarfeltet i bookingen.

Der er særlige sikkerhedshensyn i forbindelse med aktiviteter med kanosejlads. Læs mere her
 
Husk
OBS!!! Cykelhjelm er påbudt på cykeldistancen - og I skal medbringe egne cykler og hjelme. Vi har få hjelme til udlån. Medbring evt. skiftetøj – der er dog ikke mulighed for bad. Husk drikkevarer
 
Turmateriale
Kan rekvireres ved at skrive til os på mail@naturskolerne.dk
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk