Udskriv
 

Rensning af spildevand

Med udgangspunkt i det naturlige og det menneskeskabte vandkredsløb, arbejder vi med kravene til rensning af spildevand og de biologiske og kemiske metoder, der benyttes hertil. Et besøg på fx Renseanlæg Lundtofte afsluttes på Naturskolen, hvor spildevandet analyseres og processerne uddybes.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse, 9. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi, Skolefag: Fysik/kemi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Mål:

At eleverne får kendskab til, hvordan vi som mennesker udnytter og påvirker vandets kredsløb. At eleverne får kendskab til, hvad der egentlig er i spildevand, hvordan det kan være et problem, og hvordan man forsøger at afhjælpe problemerne. At eleverne får en anden indgangsvinkel til næringsstofdebatten. At eleverne får lov til at lave deres egne kemiske analyser af spildevandet.

Drejebog:

Vi starter med en rundvisning på renseanlæg Lundtofte. Her får vi prøver med hjem fra indløbsvandet og udløbsvandet. Tilbage på Naturskolen snakkes processerne på renseanlægget igennem en gang til, og herefter analyseres i laboratoriet på indløbsvand og udløbsvand. For at have noget at sammenligne med analyseres ligeledes på postevand, vand fra Raadvad Dam og vand med gødning i. Der laves typisk følgende analyser: Nitrat, ammonium, phosphat, ilt og pH. Der gøres meget ud af sikkerheden omkring arbejdet med vandet fra rensningsanlægget. Eleverne nedskriver deres forventninger inden forsøget, og til sidst samles op og perspektiveres med reference til elevernes forventninger og de officielle udledningskrav

Mere om aktiviteten:

Eleverne skal helst kende vandets kredsløb og næringsstofbegrebet inden turen.

Turen passer fint ind i et forløb om naturens kredsløb eller vand som ressource i biologi hhv. fysik/kemi. Kan også bruges som opfølgning på et forløb om ferskvandsøkologi i biologi og grundstoffer og kemiske forbindelser i fysik/kemi. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Bemærk
Mødested ved Lundtofte renseanlæg. Efter rundvisning tager vi til Raadvad Naturskole til fods eller på cykel.
 
Turmateriale
Læs om Renseanlæg Lundtofte (indsæt link)
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk