Udskriv
 

Mølleådalen på tværs

I et todages forløb arbejder vi tværfagligt og naturfagligt med Mølleådalen til lands og til vands. Hvordan er Mølleådalen dannet? Hvor kommer Mølleåens vand fra - og hvor meget er der af det? Hvordan er sammenhængen mellem vand, lys, pH, N og plantearter på skrænterne langs åen? Eleverne skal fra start til slut planlægge og gennemføre deres egen naturvidenskabelige undersøgelse af Mølleådalen.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse, 9. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi, Skolefag: Fysik/kemi, Skolefag: Geografi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

To dage - helst i forlængelse af hinanden (eller én lang dag, hvis eleverne er vant til at bruge udstyret)

Mål:

At eleverne får erfaring med naturvidenskabelig arbejdsmetode og får lov til at sætte al deres viden i spil.
At eleverne får en forståelse for, at naturvidenskab er en dynamisk videnskab og får en fornemmelse af hvorfor.
At eleverne bliver i stand til at forholde sig kritisk til naturvidenskabelige forsøg.
At eleverne får indsigt i landskabet og naturen omkring Mølleåen

Drejebog:

Første dag er en inspirationsdag, der går med lærerstyret introduktion til området og til naturvidenskabelig arbejdsmetode. Desuden afprøver eleverne dele af det udstyr de har mulighed for at bruge dagen efter. Anden dag planlægger eleverne selv eksperimentelle feltundersøgelser, gennemfører dem ogfremlægger deres resultater. Resultaterne kan samles elektronisk og sendes til egen skole til elevlogbøger og evt. brug til forberedelse til afgangsprøve.

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Tale med eleverne om, hvad det er, de skal. Det er en fordel, hvis eleverne kender til istidslandskabet, vandets kredsløb, pH-begrebet og næringsstofbegrebet og har prøvet at lave praktisk biotoparbejde før.

Turen passer godt ind i et forløb om naturforvaltning eller naturvidenskabelig arbejdsmetode, men kan fint stå alene, hvis de ting, der er nævnt under forberedelse, er i orden. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Bemærk
Turen gennemføres kun på Raadvad Naturskole.
Der er særlige sikkerhedshensyn i forbindelse med aktiviteter med kanosejlads. Læs mere her
 
Husk
Praktisk tøj, evt. i tasken, der skal bl.a. sejles i kano
 
Turmateriale
Arbejdsark kan rekvireres inden turen, send en mail hvis det ønskes
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk