Udskriv
 

Introduktion til naturundersøgelser

Hvordan ændrer luftfugtigheden sig, når man går fra skoven til det åbne land? Hvordan skifter temperaturen ned gennem vanddybden i søen?
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, Gymnasie/HF

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi, Skolefag: Fysik/kemi, Skolefag: Geografi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

Med "Skoven og det åbne land" eller "Søen og åen" som tema, introduceres biotoperne og det udstyr, der kan bruges til at undersøge dem.

Drejebog:

Drejebogen afhænger af de aftaler vi laver, men dagen er typisk værkstedesopbygget, så klassen får arbejdet med de almindelige metoder og udstyr.

Før værkstederne tales om formået med at lave naturundersøgeser, og hvilke sammenhænge, der søges afdækket.

Til sidst samler vi op ved at tale om elevernes indhentede data.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At hjælpe og eller holde øje med eleverne på udvalgte værksteder, efter aftale.

Mere om aktiviteten:

Dagen kan lægge op til et senere projektarbejde, fx i 9. klasse, hvor Naturskolen meget gerne fungerer som ressource - både med ideer, viden, vejledning og udstyr. Eller til at bruge en dag, på et senere tidspunkt, på at eleverne planlægger og gennemfører deres egen biotopundersøgelse. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten.

 
Bemærk
Aktiviteten gennemføres som udgangspunkt kun på Raadvad Naturskole

Hvis elevern skal "på vandet" i robåd eller kano, er der særlige sikkerhedshensyn i forbindelse med aktiviteten: Læs mere her
 
Husk
Vælg "Skoven og det åbne land" eller "Søen og åen" som tema

Praktisk tøj, evt. i tasken.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk