Udskriv
 

Hvad er evolution?

Få en introduktion til abstrakte begreber som evolution, tilpasning, mutation og artsdannelse, ved hjælp af en masse praktiske eksempler. Se evolutionen i vandhullet, i skovens dyr og hos bier og blomster!
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

5. klasse, 6. klasse, 7. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknik, Skolefag: Biologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer.

Mål:

At gøre abstrakte biologiske begreber forståelige, og måske lettere at huske.

Drejebog:

Turen gennemføres normalt med et fagligt oplæg, fire værksteder, som alle elever i grupper kommer igennem, samt en opsamling.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Læreropgaver: At assistere de grupper, der har brug for fastholdelse af dialogen, omkring udfordringerne.

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Snak f.eks. med eleverne om de dyr, de kender, og hvor de stammer fra. Mind dem om deres viden om dinosauer!

Ideer til undervisningsforløb: Skolens egen samling af udstoppede dyr mm. kan komme til hjælp. Et besøg enten i Zoologisk Have eller Zoologisk Museum kan også være med til at understøtte pointerne. Eleverne kan arbejde med deres egen dyregruppe og fremlægge for resten af klassen.

Ideer til litteratur/materialer: Evolution. En bog om livets udvikling på jorden. Af Steven Webster Carlsen, 2001.
Ind i biologien. Grundbog og arbejdsbog 8. klasse. Af Arne Bjerrum m.fl. Alinea, 1997.
Biologisk Forskning, Evolution og samspil A og B. Zoologisk Museum og Gyldendal, 1973.
Den levende verden. Grundbog A. 5-6. klasse. Kim Conrad Petersen m. fl. Gyldendal, 1996.
Evolution. Ind i biologien. Af Arne Bjerrum m.fl. Alinea, 2004.
Levende fossiler. Utrolige verden. Af Stella Stillwell og Helen Ward. Åløkke, 1991.
Darwin og udviklingslæren. Af Steve Parker. Klematis, 1992.
Inspirationshæfte til lærere i grundskolen. Dansk Naturvidenskabsvestival, 2004.
Livets opståen og udvikling. Af Poul Hansen. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten.
 
Genveje
 
Turmateriale
Arbejdsark til de fire værksteder vi oftest bruger, kan tilsendes.

Det drejer sig om: Farve og form, Blomster og bestøvning/Frø og frugter (afh. af årstiden), Fugles tilpasning, Livet i vandet.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk