Udskriv
 

Vejr og klima - udskoling (tidligere Helt hen i vejret)

Turens hovedtema er vejr og klima. Klimaudviklingen før og nu ridses op, og vi diskuterer, hvilke faktorer der styrer vejret i Danmark. Vi arbejder praktisk med registrering af vejret, bl.a. ved hjælp af data fra Naturskolens vejrstation, satellitfotos, skytyper mm. Vi laver vores egen vejrprognose, som vi sammenligner med DMIs.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Fysik/kemi, Skolefag: Geografi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

At eleverne forstår de elementer, der skaber vejret – og at klodens klima af naturlige årsager er under stadig forandring. At give eleverne redskaber til at følge med i debatten om klodens klima – og ændring af vejret i Danmark.

Drejebog:

Turens drejebog: Turen kan varieres både i tid og indhold efter ønske. Standardudgaven er på 4 timer. Turen handler om både vejr og klima, det vil sige vi både arbejder med dagens vejr og fremstilling af vejrudsigt. Klimadelen er i sagens natur mest teoretisk og på diskussionsplan, men vi har både en quiz samt mulighed for at arbejde lidt på internettet. Vi starter normalt med et oplæg med begreber, lidt diskussion, og fælles forsøg med vand og luft. Udendørs måler vi den aktuelle vejrsituation med både simple og avancerede instrumenter. Så laver vi vejrudsigt, og til sidst samler vi op på det og går på internettet efter DMIs vejrudsigter og andre faciliteter.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Læreropgaver: På selve turen primært at støtte de grupper, der har brug for hjælp under gruppearbejdet med udarbejdelse af vejrudsigt.

Ideer til undervisningsforløb: Projektopgave – emnet om klodens klima er fyldt med perspektiver og tangenter, både i den nære og fjerne omverden.

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Det er fint for turens afvikling, at eleverne har arbejdet med de elementer, der skaber vejret - og har en fornemmelse af begreberne global opvarmning og drivhuseffekt. Men det er også fint, hvis turen er optakt til et forløb om vejr og klima - blot er det RIGTIG dejligt for os at vide, om I er begyndt og med hvad, eller turen er optakt til et forløb. Minimum forberedelse til turen er, at I beder eleverne kigge efter vejrudsigten dagen før og finde ud af, hvilke begreber der indgår. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Genveje
 
Husk
Husk at: En snak om begreberne der kommer i spil altid er en god forberedelse til en tur.
 
Turmateriale
Vi kan anbefale Alineas Ind i geografien grundbog A, der har et godt kapitel om vejret. Gyldendal har udgivet bogen Vejr og uvejr af Peter Bering til de store klasser - den er alle tiders. De har også i samarbejde med Politiken lavet undervisningsavisen Klodens klima - spændende. Natur og Museum har hæftet Vejret (sep. 2001) af Jesper Theilgaard. Bogen ”Ud i naturen – aktiviteter i den nære omverden” af D. Hansen m.fl. fra Gyldendal har et kapitel om Vind og vejr
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk