Udskriv
 

Havmiljø

På denne tur arbejder vi videre med forståelsen af havet som en biotop og vigtigt levested for mange forskellige organismer. Gennem eksperimenter fokuserer vi på iltsvind og olieforurening som vore kendte hjemlige havmiljø-problemer. Vi perspektiverer resultaterne til verdenshavene og til de globale miljøproblemer.
Om aktiviteten

Sted:

Taarbæk Havn

Målgruppe:

8. klasse, 9. klasse, 10. klasse, Gymnasie/HF

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

Gennem egne målinger, iagtagelser og eksperimenter skal eleverne opnå en forståelse for vore hjemlige havmiljøproblemer. Hvorfor, hvor og hvordan opstår ilt-svind? Hvad er konsekvenserne, og hvad gør man for at afhjælpe problemet.

Drejebog:

Vi indleder med at få de overordnede begreber på plads. Dernæst gives en introduktion til Øresund og havet som økosystem. I havnen fanger vi krabber, rejer og fisk, som vi skal bruge til vores eksperimenter. I laboratoriet cirkulerer 4 grupper mellem 4 forskellige værksteder. Vi måler krabbernes respiration med ilt-elektroder og datalogger, eksperimenterer med ventilationsstrømmen over gællerne på krabber og fladfisk, måler iltindholdet i havnevandet, og simulerer en olieforurening og dens konsekvenser for rejer og småfisk.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At assistere i værkstederne efter instruktion fra naturvejlederen. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten. Kan bookes tirsdag og onsdag.
 
Bemærk
Aktiviteten foregår i Taarbæk havn, hvor vi mødes.
 
Husk
Vandtæt tøj som tåler fisk, skæl og måske blod.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk