Udskriv
 

Året rundt ved Mølleåen - projektarbejde i 6. (og 7.) klasse

Med inspiration fra vores NTS-projekt i samarbejde med Skovgårdsskolen i Gentofte kommune, udbydes muligheden for at komme med op til to 6. klasser og i grupper følge årets gang omkring naturskolen i Raadvad og Mølleåen.

I projektet skabte projektarbejdet sammenhæng mellem mellentrin og udskoling ved at det sidste besøg i forløbet - efterår - lå i 7. klasse. Der kan således være 3 besøg i forårsperioden - et vinterbesøg i januar eller februar, et forårsbesøg i april og et sommerbesøg i juni.

Grupperne arbejder selvstændigt med forskellige relevante temaer, fx fugle, smådyr i vandet, træer eller andet og slutter med et formidlingsprodukt.

Projektet skal sætte fokus på naturfagelige begreber, metoder og sammenhænge, der ruster eleverne til de kommende år i udskolingen.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknik
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

Efter aftale

Mål:

At eleverne bliver klar til at arbejde videre med naturfagene i udskolingen ved at mestre metoder, forstå begreber og sammenhænge svarende til slutmål efter 6. klasse og bevarer motivation og interesse i overgangen fra 6. til 7. klasse.

Drejebog:

Den planlægger vi sammen

Opgaver for lærere og pædagoger:

Aftales

Mere om aktiviteten:

Finder vi ud af på et planlægningsmøde 
Booking
Projektet bookes ved at maile til os på mail@naturskolerne.dk
 
Bemærk
For to 6. klasser i januar til juni - med opfølgning i oktober, hvor klasserne er blevet til 7. Kræver fælles planlægning lærere/naturvejledere og en indsats på skolen.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk