Udskriv
 

Bliv klar til naturfagene i udskolingen - kulstofkredsløbet

I 6. klasse forfølger vi slutmålene i natur/teknik og bliver klar til at tage livtag med de spændende naturfag i udskolingen.

Turen fokuserer på forståelsen af altings opbygning af grundstoffer og nogle af naturens meget almindelige molekyler som CO2, sukker og vand, samt processerne fotosyntese og respiration på natur/teknik-niveau.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknik
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Varighed:

4 timer

Mål:

At bygge bro mellem natur/teknik og naturfagene i udskolingen ved at fokusere på centrale faglige pointer, som introduceres i natur/teknik og foldes ud i udskolingen.

Drejebog:

Dagen starter med en introduktion af programmet, hvorefter klassen fx. arbejder med Naturskolens version af Brænd en pind (Skoven i skolen), kigger på planteceller i mikroskop, måler og tæller træer i skoven og gennem en narrativ tilgang til kulstofkredsløbet selv prøver at være kulstofatomer.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Hvis klassen skal deles i mindre hold, skal læreren stå for et eller to værksteder efter introduktion.

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Klassen bør have et indledende kendskab til det periodiske system og grundstofferne oxygen, hydrogen, kulstof og gerne nitrogen på forhånd. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Bemærk
Turen gennemføres kun i Raadvad
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk