Udskriv
 

Find Vej i skoven - orientering for begyndere

Der er i Jægersborg Hegn lavet en orienteringsløbsbane for begyndere, hvor eleverne lærer at orientere sig ved hjælp af kort og lærer at forstå de forskellige signaturer på et O-løb kort. Der er også en sjov lille øvelse med kompasgang.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

4. klasse, 5. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknik, Skolefag: Idræt
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

3½ time

Mål:

At eleverne lærer at orientere sig i naturen og finde vej ved hjælp af kort og kompas. At eleverne lærer at sammenholde forskellige signaturer på et kort med den virkelighed, de repræsenterer.

Drejebog:

Vi starter med et kort oplæg, hvor vi snakker om kort og deres opbygning samt om at finde vej med et kompas. Derefter begiver vi os op i Jægersborg Hegn, hvor vi laver forskellige øvelser med kompas. Sidst sendes eleverne i hold ud på en orienteringsbane for begyndere.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Dele nogle velfungerende hold og støtte op om elevernes arbejde i løbet af dagen.

Mere om aktiviteten:

Aktiviteten er lavet i samarbejde med "Find vej i Danmark" projektet og Søllerød Orienteringsklub, der har været behjælpelige med at udtænke gode ruter og opsætte pæle i Jægersborg Hegn. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Husk
At eleverne skal have praktisk udetøj med, som er godt at bevæge sig i.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk