Udskriv
 

Fysik og matematik i vandløbet

Der er voldsomme fysiske kræfter i det hurtigtstrømmende vandløb. Vi iklæder os gummistøvler og waders og fornemmer energien, mens vi måler strømhastigheder, tværsnitsprofiler, vandføring og hældning ved hjælp af flere forskellige og sammenlignelige metoder. En god dag for samarbejde mellem fysik-, matematik- og geografilæreren.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Fysik/kemi, Skolefag: Geografi, Skolefag: Matematik, Skolefag: Naturfag
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer (kan ikke afkortes...!)

Mål:

- At eleverne får en sanselig oplevelse af vandløbets fysiske kræfter i naturen og vandets kredsløb.
- At eleverne lærer at måle afstande, tid og hastighed, og forstår hvad hastighed er.
- At eleverne får kendskab til feltudstyr, data-loggere og IT-databehandling.
- At eleverne i praksis anvender forskellige målemetoder og vurderer og sammenligner resultaterne.
- At eleverne får en fornemmelse af de fysiske kræfter. som former vores landskab.

Drejebog:

Vi indleder med lidt teori omkring vandløbene i det danske landskab, fysiske og matematiske begreber og brugen af dataloggere. Vi arbejder i grupper omkring vandløbet og cirkulerer i værksteder, hvor vi måler strømhastigheder med flyder, vingemåler (datalogger), fløde-opløsning (visuelt) og saltopløsning (m. datalogning). Vi måler dybdeprofiler og beregner vandføring. Vi måler vandløbets hældning vha. forbundne kars princip, og endelig vurderer vi, hvor meget husholdningsenergi vi potentielt kan hente ud af vandløbet. Vi afslutter med en kritisk sammenligning af de afprøvede metoder.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At bistå eleverne i deres aktiviteter, hjælpe med beregninger, holde styr på tropperne og våde sokker. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk