Udskriv
 

Hav, krabber og tang

Fra havnen og kysten ved Taarbæk fisker vi smådyr, krabber og tang.
Om aktiviteten

Sted:

Taarbæk Havn

Målgruppe:

0. klasse, 1. klasse, 2. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknik
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

3 timer

Mål:

At eleverne får kendskab til havet som levested for planter og dyr og lærer nogle af kystens organismer at kende. At eleverne anvender simple redskaber til at fange, identificere og håndtere fisk, smådyr og planter fra havet.

Drejebog:

Vi begynder med en lille tur på havnen i Taarbæk og taler lidt om Øresund og livet i vandet. Vi lærer om forskellen på saltvand og ferskvand, og smager os frem til det brakke vand i Øresund. I jollehavnen fanger vi krabber, fisk, rejer og andre smådyr.

Vi lærer, hvordan man håndterer dyrene nænsomt, kender forskel på han- og hunkrabber, og bestemmer deres alder.

Måske smager vi også på de friskfangede rejer, og samler tangplanter og inddeler dem i grupper.

Dagens fokus og de enkelte aktiviteter kan aftales nærmere med naturvejlederen.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At hjælpe eleverne med fangsterne. At hjælpe naturvejlederen med redningsveste og grej, samt at holde eleverne oven vande.

Mere om aktiviteten:

Vi mødes på Taarbæk Skole v. Taarbæk Havn. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten.
 
Bemærk
Vejret kan få betydning for hvilke aktiviteter det er muligt at gennemføre.
 
Husk
Fornuftigt tøj og skiftetøj. Lærer kan med fordel medbrínge et håndklæde...

Der er altid vådt ved kysten, men vejret kan også være barskt, særligt sidst på sæsonen.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk