Udskriv
 

Energi til livet - naturvidenskabsfestival uge 39 og 40 i Raadvad

Alle levende organismer, heriblandt mennesker, har brug for energi – energi til at opretholde livet.

Samfundets behov for energi bliver stadig større og større. Det har store konsekvenser for klimaet, miljøet og sundheden.

I naturvidenskabsfestivalugen fokuserer vi på energiens vej gennem økosystemet: Hvor stammer energien fra, hvor meget har vi brug for, hvordan lagres den i fx skoven, hvor meget energi tabes undervejs i fødekæderne?

Aktiviteten starter med en energistafet og bliver værkstedsbaseret. Vi kommer helt bagom fotosyntese, respiration, bæredygtighed, klimaforandringer og CO2-kvoter.

Der kan være enkelte indholdsmæssige overlap med elementer fra tidligere videnskabsfestivaldage og andre aktivitetstilbud.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse, 9. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi, Skolefag: Fysik/kemi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

At give eleverne konkrete oplevelser med energi og en bedre forståelse af energibegrebet, og de sammenhænge der ligger til grund for at vi i dag står med udfordringer omkring global opvarmning mv.

Drejebog:

Kommer 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Bemærk
Naturskolen står igen i år for aktiviteter i forbindelse med naturvidenskabsfestivalen i uge 39.

I år for alle tre kommuner. Vi forventer at kunne modtage 2 klasser hver dag i uge 39 og 40.
 
Genveje
www.formidling.dk
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk