Udskriv
 

Der var engang en konge som gjorde Rude skov til hoffets spisekammer

Naturskolen har lavet en historiebog, som vi tager med på vores vandretur rundt om Ebberød Dam i Rude Skov. I bogen fortælles der også, hvilken vej vi skal gå.
Bogen handler om Christian den 4. og hans arbejde med at anlægge fiskedamme, i Rudeskov men også historier om folk fra gammel tid, der havde deres færden og arbejde i Rude Skov, da den så helt anderledes ud end i dag.
Om aktiviteten

Sted:

Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

Dagtilbud 5 år

Fag/læreplan:

Dagtilbud: Krop og bevægelse, Dagtilbud: Naturen og naturfænomener, Dagtilbud: Kulturelle udtryksformer og værdier
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

3 -4 timer

Mål:

At børnene på deres vandring i Rudeskov får spændende historiske oplevelser der giver dem en forståelse af, at der engang for længe siden på Christian den 4s tid så meget anderledes ud i det landskab, vi i dag kalder Rudeskov.
At børnene konkret ser, at der stadig findes spor i skoven fra gammel tid.

Drejebog:

Turen er et historisk vingesus, med masser af fortællinger, på vores vandring rundt om Ebberød Dam.

Til turen er der lavet en fortællerkappe, som indvendig har en masse lommer. Hver post har sin ”egen lomme” med ting, der understøtter historierne. Her finder børnene bl.a. en karpe, en hest, et svin og en med med en le. Lommerne er mærket med romertal. Der er 7 lommer og dermed 7 stop med fortællinger.
Børnene får på denne tur lejlighed til at få viden om historien i landskabet og herigennem at lære, at naturen og landskabet hele tiden ændrer sig. Til turen findes også en kuffert, hvor landskabet er bygget op som model, der viser hvordan skoven så ud i gammel tid, samtidig med at børnene står i landskabet i dag.

Mere om aktiviteten:

Den historiske fortælletur er for de ældste skole børn, der kan gå en længere tur og har god konsentration. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten til skoleåret 2012/13
 
Bemærk
Turen kan også være en en ”gør-det-selv-tur”. Historiebogen og fortællekappen kan bestilles på Naturskolen. Der er 2 ens bøger, som kan bruges til 2 grupper à ca. 12 børn. Kan også bruges til et forældrearrangement 2x12 børn.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk