Udskriv
 

De pelsklædte i skoven

Det er ikke altid, vi ser dem i skoven - musen, egernet, ræven, rådyret og muldvarpen, men de er der, og sporene fra dyrene løber ingen vegne. Du kan vælge et af skovens dyr, som vi sætter fokus på.
Om aktiviteten

Sted:

Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

Dagtilbud 4 år, Dagtilbud 5 år, Dagtilbud 2 år, Dagtilbud 3 år

Fag/læreplan:

Dagtilbud: Krop og bevægelse, Dagtilbud: Naturen og naturfænomener
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Varighed:

2-3 timer

Mål:

Børnene lærer om naturen ved at spejle sig i den, og naturen gøres til en del af dem selv, når de identificerer sig med den.

Drejebog:

Turen starte med et oplæg inde, hvor vi ser på det udstoppede dyr, vi har i fokus. Vi snakker om, hvad er et pattedyr, deres adfærd, hvad spiser de, og har de fjender.
Vi går på opdagelse i skoven, på marken, på sporet af det dyr I har valgt – vi ser efter ædespor, trædespor, ekskrementer og bolig.
I naturen leger vi lege, hvor vi er dyr, så børnene lærer med kroppen.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Hvis muldvarpeturen afvikles i institutionens nærnatur, har I selv undersøgt, hvor vi kan finde muldvarpeskud.

Mere om aktiviteten:

Der er emner til børnenes forskellige aldre.
Nogle af tematurene kan gennemføres ude ved institutionernes nær–natur 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten til skoleåret 2012/13
 
Bemærk
Sted: Rude Skov Naturskole. Periode: fortrinsvis vinter - undtagelsesvis på andre tider på året
 
Genveje
Du kan se/læse mere her om vores spændende temabeskrivelser af de forskellige dyr. HER
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk